Jaap louwes

 

Beste minsken, 

Wolkom op de side fan sjonger/lietskriuwer Jaap Louwes fan Haulerwijk.

Sunt 1984 is Jaap dwaande mei syn  "akoestyske rock & roll" yn Fryslan en omkriten. As trubadoer en sjonger fan de ploech Bricquebec (1986-1992) spilet hy yn kroech, teater, feesttinten, op strjitte en oeral der it publyk him ha wol.

De side jout ynformaasje oer dizze muzikant mar binne jo wier ynteressearre dan jilt: harkje nei syn platen of kom nei syn optredens!

In soad plesier tawinske!